Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Ιστιοπλοϊκά Τριήμερα:Πρόγραμμα-Προϋποθέσεις Συμμετοχής


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Αναχώρηση Παρασκευή απόγευμα από τους κατά τόπους Ιστιοπλοϊκούς και Ναυτικούς Ομίλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
• Επιστροφή Κυριακή βράδυ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Νέες και νέοι ηλικίας 18-30 ετών (που έχουν γεννηθεί από το 1979 μέχρι και 09/06/1991) που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του προγράμματος.
• Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στη Γραμματεία των Ιστιοπλοϊκών και Ναυτικών Ομίλων
• Καλή γνώση κολύμβησης
• Συμμετοχή μόνο σε ένα τριήμερο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι νέες και νέοι από 18-30 ετών (δηλ. με έτη γέννησης από το 1979 μέχρι και 09/06/1991) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση που θα βρίσκουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1093&cnode=1), στο τμήμα .
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 09/06/2009 και ώρα 9.00 πμ έως και την 12/06/2009 και μέχρι ώρα 12.00 το μεσημέρι, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Για να υποβάλει κάποιος αίτηση, αφού διαβάσει προσεκτικά την παρούσα αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, συμπληρώνει τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική φόρμα που θα υπάρχει για τον σκοπό αυτό στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Ακολούθως η αίτηση κατατάσσεται αυτόματα και ηλεκτρονικά, ανάλογα με την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης. Η κατάθεση πιστοποιείται με την εμφάνιση αποδεικτικού της υποβληθείσας αίτησης, το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει ηλεκτρονικά.
Η επιλογή των Ομίλων μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ αυτών που εμφανίζουν κενές θέσεις, τακτικών ή αναπληρωματικών.Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής μία μόνον φορά και μόνον για έναν Όμιλο.
Οι υποψήφιοι δηλ. δηλώνουν μόνον έναν Όμιλο, αυτόν από τον οποίο επιθυμούν να αναχωρήσουν και όχι συγκεκριμένο τριήμερο-ταξίδι.Η επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στα Ιστιοπλοϊκά Τριήμερα θα γίνει με αυστηρή τήρηση σειράς προτεραιότητας.Η τελική σύνθεση των συμμετοχών στα τριήμερα θα καταρτισθεί από τους Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες. Όσοι υποψήφιοι αποτελούν παρέα, καλούνται, για διευκόλυνση της διαδικασίας, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους τη μια κατόπιν της άλλης.
Οι Πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων θα ενημερώνονται αυτόματα στην Ιστοσελίδα της Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1093&cnode=1 και θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων ανά πάσα στιγμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου