Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Το νέο ετήσιο τέλος σκαφών αναψυχής

Τις τελικές διατάξεις για την επιβολή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων» στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής παρουσιάζει το Capital.gr.
Πρόκειται για το τέλος που έχει θεσπιστεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού και επιβάλλεται σε όλα τα σκάφη νηολογημένα σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και τα οποία εισέρχονται και κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.
Το «Τέλος Παραμονής και Πλόων» (ΤΠΠ) θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα μπορεί να καταβάλλεται για χρονικό διάστημα ενός, τριών, έξι ή 12 μηνών ανάλογα με το χρόνο παραμονής του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Από το τέλος απαλλάσσονται τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως 12 μέτρων, τα ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως 15 μέτρων καθώς και όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως μήκους.
Το τέλος για τα μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής που υπερβαίνουν τα 12 μέτρα υπολογίζεται ως εξής:
α) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 12,01 έως 15 μέτρα), 200 ευρώ ανά μέτρο,
β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), 300 ευρώ ανά μέτρο,
γ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι από 20,01 έως 24 μέτρα), 400 ευρώ ανά μέτρο,
δ) για τα επόμενα μέτρα από 24,01 και πάνω, 500 ευρώ ανά μέτρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου